CZ
Marek_Jedlinský
Ing. arch.

Marina Boulevard

Marina Boulevard
QA_logo
QA _ Marina Boulevard

SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ

Lokalita: Praha 8 - Libeň

Rok: 2016-2017

Rozsah: studie, DSP, DVZ

 
Analýza zakázky (již existující ÚR i SP). Práce v týmu na zpracování studie a architektonicko-stavební části DSP. Zpracování detailů a polocelků jako zadání pro fázi DPS. Návrh a správa dwg struktury projektu.

Dock - Marina Boulevard představuje střední osu mezi bazény bývalých loděnic v Praze 8 - Libni. Třípodlažní zástavba s čtvrtým částečně ustoupeným patrem je řešena ve dvou, poměrně kompaktních, lineárních řadách sledujících podélnou osu poloostrova. Lineární objekty jasně vymezují západní veřejnou nábřežní komunikaci a střední polosoukromou komunikaci, do níž jsou orientovány vstupy do objektů. 

Bytový areál tvoří pět nadzemních objektů o třech nadzemních podlažích a jednom ustoupeném podlaží s nadstandardními byty s terasami. Podzemní podlaží je společné, všechny objekty propojuje a nachází se v něm kromě garáží a domovního vybavení rovněž suterénní byty (pod východním křídlem).

22 187 m2 _ celková hrubá podlažní plocha
16 296 m2 _ hrubá podlažní plocha bytů
 
 150 _ počet bytů
322_vizu01
322_vizu02
322_vizu03
322_vizu04
New job found
New job foundSince November 2019 in a team of newly formed Prague branch of studio Pelčák a partner architekti.
On a search for new job
On a search for new jobAfter more than five years the time has come for a change - I'm looking for new challenges and opportunities from November 2019...
© 2010  |  Marek Jedlinsky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním systémem Animáto. Vytvořilo Animáto
all rights reserved    |    sitemap